تبلیغات
بسیجی واقعی - مطالب ابر رفاقت به سبک تانک

ما در جنگ برای یك لحظه هم نادم و پشیمان از عملكرد خود نیستیم. امام خمینی(ره) 67/12/3

می روم حلیم بخرم

نویسنده :ام صدرا
تاریخ:جمعه 26 مهر 1392-ساعت 23 و 52 دقیقه و 14 ثانیه

آن قدر کوچک بودم که حتی کسی به حرفم نمی خندید.هرچی به بابا ننه ام می گفتم می خواهم به جبهه بروم محل آدم بهم  نمی گذاشتند.حتی تو بسیج روستا هم وقتی گفتم قصد رفتن به جبهه را دارم همه به ریش نداشته ام هرهر خندیدند.مثل سریش چسبیدم به پدرم که الاّ وبالله باید به جبهه بروم. آخرسر کفری شد و فریاد زد:« به بچه رو بدهی سوارت می شود.آخر تو نیم وجبی می خواهی بروی جبهه چه گلی به سرت بگیری.» دست آخر که دید من مثل کنه به او چسبیدم رو کردبه طویله مان و فریاد زد:

ادامه مطلب

نوع مطلب : معرفی کتاب  داستان